کد آگهی:798

کارگر ساده جهت کار در کارگاه زغال

کارگر ساده جهت کار در کارگاه زغال


کارگر ساده جهت کار در کارگاه زغال


استخدام کارگر ساده جهت کار در کارگاه زغال ساعت کاری از ۷ صبح تا ۵ بعد از ظهر(۸ ساعت کاری همراه ۲ ساعت اضافه کار) شرایط: عدم سو پیشینه سرویس دارد ۳ ماه به صورت آزمایشی همراه با حقوق ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ پس از قبولی در دوره آزمایشی افزایش حقوق به حقوق اداره کار و مزایا همراه با بیمه تماس از ۷ صبح تا ۱۰ شب  شماره تماس: 09021703131
   آدرس: اراک