کد آگهی:795

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم


استخدام منشی خانم


به یک نیروی خانم جهت همکاری در دفتر فروش استخدام منشی خانمدوربینهای مداربسته نیازمندیم.  شماره تماس: 09184883500
   آدرس: اراک