کد آگهی:792

نیروی هیدرولیک کار ماهر

نیروی هیدرولیک کار ماهر


نیروی هیدرولیک کار ماهر


یک نیروی هیدرولیک کار ماهر در زمینه تعمیر و بازسازی ماشین آلات هیدرولکی با حقوق و مزایای مکفی نیازمندیم. لطفا درصورت تمایل رزومه و مشخصات فردی را ارسال فرمایید  شماره تماس: 09190538780
   آدرس: اراک