کد آگهی:791

چند نیروی فنی جوان در یک کارگاه صنعتی

چند نیروی فنی جوان در یک کارگاه صنعتی


چند نیروی فنی جوان در یک کارگاه صنعتی


نیازمند چند نیروی فنی جوان در یک کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی خیرآباد میباشیم. حقوق و‌مزایای اداره کار ساعت کاری ۸ الی ۱۶:۳۰ سرویس دارد متقاضیان جهت انجام مصاحبه به آدرس ذیل مراجعه کنید. ساعات مراجعه ۹ الی ۱۵  شماره تماس: 09303230828
   آدرس: اراک شهرک صنعتی خیرآباد-فاز۳-خیابان ۳۰۸