کد آگهی:790

همکار آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی

همکار آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی


همکار آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی


به یک نفر همکار آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی نیازمندیم. ترجیحا زیر 35 سال ساعات کاری 9:30 الی 13 و 16 الی 21 روزهای تعطیل رسمی فروشگاه تعطیل می باشد. حقوق برای شروع 1.200.000 تومان آدرس : مصطفی خمینی  شماره تماس: 09199070712
   آدرس: اراک شهرک مصطفی خمینی