کد آگهی:789

منشی خانوم در نمایشگاه کابینت پاره وقت

منشی خانوم در نمایشگاه کابینت پاره وقت


منشی خانوم در نمایشگاه کابینت پاره وقت


به یک منشی خانوم در نمایشگاه کابینت نیازمندیم پاره وقت سمت عصر از ساعت ۴ الی ۹ ماه اول ۳۰۰ + پورسانت ماه دوم اضافه میکنم لطفا فقط تماس  شماره تماس: 09188607224
   آدرس: اراک