کد آگهی:740

تعدادی نیروی جوشکار جهت اجرای شاسی کشی

تعدادی نیروی جوشکار جهت اجرای شاسی کشی


تعدادی نیروی جوشکار جهت اجرای شاسی کشی


به تعدادی نیروی جوشکار جهت اجرای شاسی کشی نما والپست نیازمندیم دست مزد ۱۰۰ الی ۱۲۰ روزی بیمه هم دارد  شماره تماس: 09189568984
   آدرس: اراک