کد آگهی:739

۲ نفر کارگر ماهر به خط رنگ کانوایر پروفیل

۲ نفر کارگر ماهر به خط رنگ کانوایر پروفیل


۲ نفر کارگر ماهر به خط رنگ کانوایر پروفیل


به ۲ نفر کارگر ماهر به خط رنگ کانوایر پروفیل آلومینیوم به شرح زیر نیازمندیم. ۱: فقط پروفیل آلومینیوم کار کرده باشد ۲: ماهر به آبکاری و زیر سازی ۳: ماهر به اپراتوری ۴: ماهر به کلیه امور رنگ(لیبل ، رول پیچ ، ...) جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید  شماره تماس: 09182565046
   آدرس: اراک