کد آگهی:736

همکار ثابت کار و متحرک کار در لابراتوار

همکار ثابت کار و متحرک کار در لابراتوار


همکار ثابت کار و متحرک کار در لابراتوار


دارای مجوز لابراتوار پروتزهای دندانی از دانشگاه جهت فعالیت به تیم حرفه ای ثابت و متحرک کار با لوازم نیازمندنم فقط تماس  شماره تماس: 09038449021
   آدرس: اراک