کد آگهی:730

همکار خانم جهت کار در مانتو فروشی

همکار خانم جهت کار در مانتو فروشی


همکار خانم جهت کار در مانتو فروشی


🔹جهت کار در مانتو فروشی 🔸مجرد ظاهری آراسته برخورد اجتماعی بالا  شماره تماس: 📲 ۰۹۱۸۴۸۳۸۵۶۷
   آدرس: اراک