کد آگهی:728

شاگرد لوله کشی گاز

شاگرد لوله کشی گاز


شاگرد لوله کشی گاز


🔹اگه بلد نباشید هم مهم نیست خودم یادمیدم 🔸 از 8صبح تایک و14 الی 18 🔹 حقوق هم روزی 100هزارتومان  شماره تماس: 📲۰۹۱۲۸۵۵۲۸۸۳
   آدرس: اراک