کد آگهی:723

کارگر اشنا به کار فنی

کارگر اشنا به کار فنی


کارگر اشنا به کار فنی


🔹اشنا به کار فنی 🔸ترجیحا اشنا با جوش وبرش با فرز 🔹جهت نصب درب  شماره تماس: 📲 ۰۹۱۸۸۴۸۶۲۷۲
   آدرس: اراک