کد آگهی:716

کارگر جوشکار و کارگر ساده جهت کار رابیتس

کارگر جوشکار و کارگر ساده جهت کار رابیتس


کارگر جوشکار و کارگر ساده جهت کار رابیتس


کارگر جوشکار و کارگر ساده 🔹 جهت کار رابیتس  شماره تماس: 📲 ۰۹۱۸۳۹۳۷۷۳۰
   آدرس: اراک