کد آگهی:712

منشی خانم جهت کار در دفتر بیمه

منشی خانم جهت کار در دفتر بیمه


منشی خانم جهت کار در دفتر بیمه


🔹با فن بالا جهت دفتر بیمه 🔸 حقوق 600تومن  شماره تماس: 📲: ۰۹۱۸۳۸۸۷۵۰۴
   آدرس: اراک