کد آگهی:711

همکار خانم جهت دوزندگی مانتو

همکار خانم جهت دوزندگی مانتو


همکار خانم جهت دوزندگی مانتو


🔸محیط کاملا خانم 🔹محل کار در حوالی پارک شهر  شماره تماس: 📲۰۹۱۲۸۸۵۹۶۷۷
   آدرس: اراک پارک شهر