کد آگهی:704

استخدام کارشناس حسابداری خانم یا آقا

استخدام کارشناس حسابداری خانم یا آقا


استخدام کارشناس حسابداری خانم یا آقا


استخدام کارشناس حسابداری خانم یا آقا. ۲۵-۴۵ ساله. مسلط به نرم افزار همکاران سیستم، مالیات بر ارزش افزوده، معاملات فصلی، تعامل قوی. تمام وقت. متقاضیان رزومه خود را به ایمیل درج شده ارسال نماینید milad.sa1399@gmail.com  شماره تماس: ارسال رزومه milad.sa@gmail.com
   آدرس: اراک