کد آگهی:696

فروشنده نوجوان

فروشنده نوجوان


فروشنده نوجوان


🔹جهت فروشندگی در مغازه تم تولد و ظروف یکبار مصرف 🔸واقع در شهرک حمید 🔹،حقوق درصدی  شماره تماس: 📲09901534684
   آدرس: اراک