کد آگهی:694

اپراتور کوره چی و استرج کار

اپراتور کوره چی و استرج کار


اپراتور کوره چی و استرج کار


🔹 در زمینه اپراتور کوره چی و استرج کار 🔸 با حقوق اداره کار و بیمه  شماره تماس: 📲09182573967
   آدرس: اراک