کد آگهی:685

کارگر آقا جهت کار در فروشگاه لبنیات

کارگر آقا جهت کار در فروشگاه لبنیات


کارگر آقا جهت کار در فروشگاه لبنیات


جهت کار در فروشگاه لبنیات 🔹دارای گواهینامه رانندگی (ترجیحا پایه2) 🔸متاهل 🔹- سلامت کامل جسمی 🔸 سن حداکثر تا 35 🔹 عدم مصرف هرگونه دخانیات 🔸حسن خلق 🔹ساعت کاری :صبح تا 6 عصر 🔸 /بیمه / حقوق مناسب 🔹فقط پیامک  شماره تماس: 09183499070 فقط پیامک
   آدرس: اراک