کد آگهی:682

منشی خانم مسلط ب تایپ

منشی خانم مسلط ب تایپ


منشی خانم مسلط ب تایپ


🔷مسلط ب تایپ 🔷ساعت کاری سه ساعت درروز۱۸تا۲۱ 🔶ایام تعطیل،تعطیل 🔹ظاهراراسته حقوق توافقی  شماره تماس: 09338611627
   آدرس: اراک