کد آگهی:675

همکار خانوم برای فروشندگی در سوپر سبزیجات

همکار خانوم برای فروشندگی در سوپر سبزیجات


همکار خانوم برای فروشندگی در سوپر سبزیجات


🔹 برای فروشندگی در سوپر سبزیجات آماده 🔸 واقع در مرکز شهر 🔹،ساعت کاری ۹ تا ۱ و ربع، عصری ۴.۳۰ تا ۸.۳۰ شب ،جمعه ها نیمه وقت 🔸،حقوق ماهیانه یک ملیون و دویست هزار تومان 🔹 ،وظایف کاری فروشندگی سبزیجات تازه،نظافت محیط کار  شماره تماس: 📲09333428001
   آدرس: اراک