کد آگهی:663

کارگر آقا جهت کار در گلخانه

کارگر آقا جهت کار در گلخانه


کارگر آقا جهت کار در گلخانه


استخدام 1 کارگر آقا جهت کار در گلخانه در امان اباد اراک، حقوق توافقی بیمه نداره گلخانه خیار بعد از دو الی سه روز کار قرارداد کتبی نوشته میشه  شماره تماس: 09183602097
   آدرس: اراک امان آباد