کد آگهی:650

تعدادی نیروی خانم جهت کار در گلخانه

تعدادی نیروی خانم جهت کار در گلخانه


تعدادی نیروی خانم جهت کار در گلخانه


🔸جهت کار در گلخانه با ساعت کاری ۶:۳۰ صبح الی ۱۱:۳۰ ظهر مورد نیاز می باشد. 🔹ضمنا سرویس ایاب و ذهاب محیا می باشد. 🔸جهت هماهنگی از ساعت ۱۱ به بعد با این شماره تماس گرفته شود  شماره تماس: 📲09182558835
   آدرس: اراک