کد آگهی:648

نیرو کار اقا کنترات برای جاب جایی مواد اولیه

نیرو کار اقا کنترات برای جاب جایی مواد اولیه


نیرو کار اقا کنترات برای جاب جایی مواد اولیه


🔹 کنترات برای جاب جایی مواد اولیه 🔸در کارخانه 🔹 در امد دو ماهه بالا( تفرش) با جا خواب  شماره تماس: 📲09125125136
   آدرس: اراک