کد آگهی:645

نیروی کاری جهت کار درچاپ لباس

نیروی کاری جهت کار درچاپ لباس


نیروی کاری جهت کار درچاپ لباس


🔹 متعهد و متدین ساده 🔸 جهت کار درچاپ لباس بدون مهارت قبلی 🔹 سنین ۱۷تا۲۵سال 🔸 ترجیحافقط دائم کار  شماره تماس: 📲09188688040
   آدرس: اراک