کد آگهی:643

چرخکار خانم

چرخکار خانم


چرخکار خانم


🔹ماهر و نیمه ماهر 🔸 تمام وقت یا نیمه وقت 🔹در تولیدی مانتو 🔸 با حقوق ماهانه 1500تا 2200 🔹 یک اتو کار خانم ماهر 🔸با حقوق ماهانه یک میلیون  شماره تماس: 📲09392605944
   آدرس: اراک مرکز شهر.با محیطی مناسب خ، حصار، کوچه فروردین