کد آگهی:642

کارگر برای کار در ضایعاتی

کارگر برای کار در ضایعاتی


کارگر برای کار در ضایعاتی


🔸 حقوق ماهیانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان. 🔹 ساعت کاری: ۸ الی ۲۰:۳۰ جمعه ها: ۸ الی ۱۴ استراحت ناهاری یک ساعت. 🔸 آدرس: انتهای خیابان داوران، ضایعاتی آزاد نجفی  شماره تماس: 📲09183498869
   آدرس: اراک خ داوران