کد آگهی:641

استرج کار - برشکار - پولیشکار - اپراتورپرس

استرج کار - برشکار - پولیشکار - اپراتورپرس


استرج کار - برشکار - پولیشکار - اپراتورپرس


جذب نیرو 🔸استرج‌کار‌‌ 🔹وبرشکار‌و 🔸پولیشکارو 🔸اپراتور‌پرس‌ 🔹جهت‌شیفت‌دوم‌  شماره تماس: 📲09185250508
   آدرس: اراک