کد آگهی:636

نیروی کارجهت کاردر آشپز خانه فست فود

نیروی کارجهت کاردر آشپز خانه فست فود


نیروی کارجهت کاردر آشپز خانه فست فود


🔹جهت کار در آشپز خانه فست فود  شماره تماس: 📲09187633221
   آدرس: اراک خیابان هپکو خیابان امام حسین پیتزا عمومیلاد