کد آگهی:620

همکار فروشنده در مغازه صنایع چوبی

همکار فروشنده در مغازه صنایع چوبی


همکار فروشنده در مغازه صنایع چوبی


🔹در مغازه صنایع چوبی 🔸 خ دکتر حسابی 🔹. با حقوق توافقی و مکفی 🔸. لطفا برای شرایط کاری فقط حضوری مراجعه کنید  شماره تماس: 📲09183614060
   آدرس: اراک خ دکتر حسابی