کد آگهی:619

منشی دفتر بیمه

منشی دفتر بیمه


منشی دفتر بیمه


🔹ساعت کاری دفتر ۹ صبح تا ۲ بعدازظهر 🔸 حقوق ثابت ۱.۲۰۰.۰۰۰ +بیمه  شماره تماس: 📲09309875027
   آدرس: مرکز شهر ،واقع در خیابان امام