کد آگهی:612

راننده و مامور توزیع پخش مواد غذایی

راننده و مامور توزیع پخش مواد غذایی


راننده و مامور توزیع پخش مواد غذایی


🔹 جهت کار با ایسوزو 🔸که سابقه کار دارد 🔹 حداکثر سن ٣٥سال 🔸حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 🔹ظاهری اراسته 🔸همرا با روابط عمومی بالا 🔹ساعت تماس٨الی ١٨  شماره تماس: 📲09184352313
   آدرس: اراک سراهی خمین ابتدا جاده خمین شهرک صنعتی شماره ١خیابان تلاشگران نرسیده به انتهایی خیابان سمت چپ شرکت ایران زمین