کد آگهی:604

فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی

فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی


فروشنده خانم در فروشگاه لوازم خانگی


فروشنده خانم 🔹در فروشگاه لوازم خانگی 🔹 لطفا فقط تایم کاری تماس بگیرید . ۱۰الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۱  شماره تماس: 📲09183686898
   آدرس: انتهای خیابان دانشگاه ، روبروی جایگاه CNG ، طبقه فوقانی فروشگاه اتکا