کد آگهی:603

فروشنده اقا جهت کاردر شیفت شب سوپرمارکت

فروشنده اقا جهت کاردر شیفت شب سوپرمارکت


فروشنده اقا جهت کاردر شیفت شب سوپرمارکت


🔹جهت کار در شیفت شب سوپر مارکت 🔸.ساعت کار: از ۹ شب تا ۹ صبح 🔹.سن : ۲۰ تا ۲۸ سال 🔸.ظاهر آراسته 🔹؛ برخورد مناسب 🔸؛توانایی چیدمان و نظافت 🔹بابت ضمانت ۴۰ ملیون سفته دریافت میشود 🔸.حقوق ۱.۴۰۰ 🔹حداقل مدت کار :۶ماه 🔸.محل کار:مرکز شهر مخابرات  شماره تماس: 📲09390382412
   آدرس: اراک خ مخابرات