کد آگهی:601

جوشکاری و مونتاژ کاری صنعتی

جوشکاری و مونتاژ کاری صنعتی


جوشکاری و مونتاژ کاری صنعتی


🔹 با حقوق و مزایای مناسب 🔸 در ساعات اداری تماس حاصل نمایند 🔹 حداقل مدرک دیپلم 🔸حداقل سابقه کار مرتبط 3 سال 🔹حداکثر سن 30 سال 🔸عدم سوء سابقه و سلامت کامل  شماره تماس: 📲09181614082
   آدرس: اراک