کد آگهی:598

نیروی مجرب ، جوان و آقا رشته ساخت و تولید

نیروی مجرب ، جوان و آقا رشته ساخت و تولید


نیروی مجرب ، جوان و آقا رشته ساخت و تولید


یک شرکت تولید به نیروی کار آقا در رشته های ساخت و تولید و یا قالبسازی نیاز دارد  شماره تماس: 09032787381
   آدرس: اراک-سه راه خمین -شهرک صنعتی قطب