کد آگهی:591

نیروی اقا جهت سرپرستی کارگاه ساختمانی

نیروی اقا جهت سرپرستی کارگاه ساختمانی


نیروی اقا جهت سرپرستی کارگاه ساختمانی


🔹جهت سرپرست کارگاه ساختمانی 🔸 مسلط به اجرا و نقشه خوانی 🔹 از ساعت ٨ صبح الی ٥ بعدظهر  شماره تماس: 📲09124956708
   آدرس: اراک