کد آگهی:579

کارگر آرماتور بند

کارگر آرماتور بند


کارگر آرماتور بند


🔹 وارد نیمه وارد ارماتور بند 🔸لطفا تماس بگیرید  شماره تماس: 📲09183496683
   آدرس: اراک