کد آگهی:576

نیروی ارماتوربند و قالب بند

نیروی ارماتوربند و قالب بند


نیروی ارماتوربند و قالب بند


🔹 جهت کار در شهر اراک 🔸با حقوق بسیار خوب و تسویه به موقع 🔹. لطفا فقط تماس  شماره تماس: 📲09188603245
   آدرس: اراک