کد آگهی:574

تعدادی چرخکار ماهر پیراهن دوز

تعدادی چرخکار ماهر پیراهن دوز


تعدادی چرخکار ماهر پیراهن دوز


🔹به تعدادی چرخکار ماهر پیراهن دوز (با سابقه) 🔸با دستمزده ماهیانه از ۳۰۰۰۰۰۰ الی ۴۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان 🔹 با تسویه حساب هفتگی و بیمه نیازمندیم  شماره تماس: 📲09038732468
   آدرس: اراک