کد آگهی:565

جذب نیرو در کارگاه قنادی

جذب نیرو در کارگاه قنادی


جذب نیرو در کارگاه قنادی


🔹 وردست ترکار یا وردست کیک ساز 🔸 خانوم جهت نظافت و بسته بندی 🔸. ساعت مراجعه ۸ تا ۶ بعد از ظهر 🔹 فقط حضوری مراجعه  شماره تماس: 📲09373950895
   آدرس: اراک 🔹 خ جهانگیری انتهای خ جهاد لب رودخانه به سمت پل رهبر جنب مکانیکی ارادت و ایرانخودرو