کد آگهی:557

پرسکار آقا شرکت تولیدی

پرسکار آقا شرکت تولیدی


پرسکار آقا شرکت تولیدی


یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی حاجی آباد به نیروی پرسکار آقا جهت کار در واحد تولید نیازمند میباشد. 🔹۱.حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 🔸۲.ساعت کاری ۸ تا ۴:۳۰ و ۴:۳۰ تا ۶ اضافه کاری درنظر گرفته میشود. 🔹۳.حقوق ثابت اداری کار 🔸۴.بیمه تامین اجتماعی 🔹سن : زیر ۴۰سال 🔸سرویس ایاب و ذهاب دارد. لطفا جهت مصاحبه و توضیحات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.  شماره تماس: ۰۹۰۵۶۸۶۳۵۲۵
   آدرس: شهرک صنعتی حاجی آباد