کد آگهی:553

فروشنده خانم به صورت نیمه وقت

فروشنده خانم به صورت نیمه وقت


فروشنده خانم به صورت نیمه وقت


🔹 با روابط عمومی بالا 🔸 در گالری کیف 🔹،ترجیحا با سابقه کار 🔸،به صورت نیمه وقت چرخشی 🔹، واقع در شهرک فاطمیه 🔸 پیام پاسخ گو نیستم  شماره تماس: 📲09051701311
   آدرس: شهرک فاطیمه