کد آگهی:551

کباب پز و کمک آشپز خانم و پیک موتوری در رستوران

کباب پز و کمک آشپز خانم و پیک موتوری در رستوران


کباب پز و کمک آشپز خانم و پیک موتوری در رستوران


🔹 کمک آشپز خانم 🔸 کباب پز ماهر 🔹 پیک موتوری با گواهینامه موتور  شماره تماس: 📲09375222191
   آدرس: اراک