کد آگهی:531

حسابدار آقا مسلط به نرم افزار هلو و دفترنویسی

حسابدار آقا مسلط به نرم افزار هلو و دفترنویسی


حسابدار آقا مسلط به نرم افزار هلو و دفترنویسی


شرکت بازرگانی نوین در زمینه فروش روغن موتور به یک حسابدار آقا مسلط به نرم افزار هلو و دفتر نویسی نیازمند می باشد  شماره تماس: 09183604697
   آدرس: اراک