کد آگهی:528

کارگر جهت کار در ضایعاتی

کارگر جهت کار در ضایعاتی


کارگر جهت کار در ضایعاتی


🔹 جهت کار در ضایعاتی 🔸 با حقوق خوب 🔹 شروع کار ساعت 8:30 تا 6:30 غروب 🔸 یک ساعت هم وقت ناهاری 🔹. فقط تماس 🔸 متاهل باشد 🔹و حتما داخل شهر اراک سکونت داشته باشد  شماره تماس: 📲09188685848
   آدرس: اراک