کد آگهی:512

نیازمند مدیر مالی خانم در شرکت تولید پروفیل

نیازمند مدیر مالی خانم در شرکت تولید پروفیل


نیازمند مدیر مالی خانم در شرکت تولید پروفیل


به یک نفر خانم مسلط به امور مالی و حسابداری و نرم افزار هلو با روابط عمومی بالا نیازمندیم حقوق اداره کار به همراه بیمه و سرویس رفت و برگشت شرکت تولید پروفیل آلومینیوم واقع در شهرک صنعتی ایبک آباد می باشد  شماره تماس: 09182565046
   آدرس: اراک شهرک صنعتی ایبک آباد