کد آگهی:509

✅ نیازمند همکار خانم (حوزه آموزش)

✅ نیازمند همکار خانم (حوزه آموزش)


✅ نیازمند همکار خانم (حوزه آموزش)


یک خانم علاقه مند به حوزه آموزش، ترجیحا دارای مدرک روانشناسی یا مدیریت، دارای میزان اثربخشی بالا ، فن بیان مناسب، پیگیر و مستمر،  شماره تماس: 09120087048
   آدرس: اراک