کد آگهی:507

استخدام تعدادی نیرو جهت تولید ماسک

استخدام تعدادی نیرو جهت تولید ماسک


استخدام تعدادی نیرو جهت تولید ماسک


یک شرکت تولیدی جهت تولید ماسک به ۱۲۰ نفر نیروی خیاط با حقوق و مزایای خوب نیاز دارد. درصورت تمایل به همکاری اطلاعات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵به شماره واتساپ ۰۹۳۹۷۶۸۰۸۹۷ارسال نمایید.  شماره تماس: واتساپ ۰۹۳۹۷۶۸۰۸۹۷
   آدرس: اراک