کد آگهی:505

استخدام حسابدار خانم در شرکت پیشتاز آلومینیوم

استخدام حسابدار خانم در شرکت پیشتاز آلومینیوم


استخدام حسابدار خانم در شرکت پیشتاز آلومینیوم


▪️شرکت پیشتاز آلومینیوم اراک ▪️وارد به کار بیمه حقوق دست مزد و ارزش افزوده و مالیات ▪️سرویس و بیمه دارد  شماره تماس: 09181611469 (حبیبی )
   آدرس: اراک